Giải pháp

Marketing đa nền tảng

Giải pháp​
Marketing đa nền tảng

Tăng trải nghiệm cá nhân, quảng cáo đúng người, đúng
thời điểm với hiệu quả cao

DÀNH CHO

Cá nhân
Hộ kinh doanh nhỏ
Doanh nghiệp

NỀN TẢNG SỬ DỤNG

Facebook, Zalo
Tiktok, Lazada
Website

CHAT & CHATBOT

Fanpage
ZaloOA
Lazada
Website

CALLBOT & AUTO CALL

CSKH và telesales
Nhắc lịch tự động

WEBPUSH NOTIFICATION

Gửi thông báo về trình duyệt

SMS MARKETING & ĐẦU SỐ

SMS Brandname, Tổng đài8x85

CONVERT FACEBOOK UID TO PHONE

Chuyển đổi UID sang SĐT

Tăng trải nghiệm cá nhân, quảng cáo đúng người, đúng thời điểm với hiệu quả cao

DÀNH CHO

Cá nhân
Hộ kinh doanh nhỏ
Doanh nghiệp

NỀN TẢNG SỬ DỤNG

Facebook, Zalo
Tiktok, Lazada
Website

CHAT & CHATBOT

Fanpage
ZaloOA
Lazada
Website

CALLBOT & AUTO CALL

CSKH và telesales
Nhắc lịch tự động

WEBPUSH NOTIFICATION

Gửi thông báo về trình duyệt

SMS MARKETING & ĐẦU SỐ

SMS Brandname, Tổng đài8x85

CONVERT FACEBOOK UID TO PHONE

Chuyển đổi UID sang SĐT

Thảo luận về một dự án, quan hệ đối tác hoặc trải nghiệm giải pháp