Giải pháp

Quản lý & phân phối sự kiện

Giải pháp
Quản lý & phân phối sự kiện

Ra mắt sự kiện của bạn chỉ trong vài phút. Tiếp thị,
quản lý và đo lường hiệu quả một cách thuận tiện
trên một nền tảng duy nhất

DÀNH CHO

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức, trường học

PHÁT HÀNH VÉ

Xây dựng giá vé
Tạo loại vé và thiết kế mẫu vé
Tạo chỗ ngồi sự kiện

QUẢN LÝ VÉ

Theo dõi bán hàng theo thời gian thực
Xử lý trao đổi, hoàn tiền nhanh gọn
Cho phép upsell, cross-sell

TIẾP THỊ

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng
Đa dạng các công cụ xúc tiến sự kiện

QUẢN TRỊ SỰ KIỆN

Báo cáo doanh thu theo thời gian thực
Phân tích hậu sự kiện

Ra mắt sự kiện của bạn chỉ trong vài phút. Tiếp thị, quản lý và đo lường hiệu quả một cách thuận tiện trên một nền tảng duy nhất

DÀNH CHO

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức

PHÁT HÀNH VÉ

Xây dựng giá vé
Tạo loại vé và thiết kế mẫu vé
Tạo chỗ ngồi sự kiện

QUẢN LÝ VÉ

Theo dõi bán hàng theo thời gian thực
Xử lý trao đổi, hoàn tiền nhanh gọn
Cho phép upsell, cross-sell

TIẾP THỊ

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng
Đa dạng các công cụ xúc tiến sự kiện

QUẢN TRỊ SỰ KIỆN

Báo cáo doanh thu theo thời gian thực
Phân tích hậu sự kiện

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU