Sản phẩm

Kênh mua sắm trực tuyến

Sản phẩm
Kênh mua sắm trực tuyến

Tiếp cận khách hàng tốt hơn, tăng doanh thu
và giảm chi phí với hệ thống
bán hàng online hiệu quả

DÀNH CHO

Cá nhân
Doanh nghiệp

WEBSITE BÁN HÀNG

Giao diện bắt mắt, chuyên nghiệp
Trưng bày sản phẩm khoa học đầy đủ
Đánh giá, bình luận, phản hồi… về sản phẩm
Tìm kiếm và thanh toán nhanh chóng
Hỗ trợ tư vấn trực tuyến

QUẢN LÝ SẢN PHẨM VÀ KHO HÀNG

Quản lý danh mục, danh sách sản phẩm
Thiết lập các nhóm sản phẩm

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG VÀ GIAO HÀNG

Lưu trữ thông tin người dùng
Tích hợp xử lý đơn hàng và quản lý giao nhận

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Báo cáo doanh thu, lượng người mua theo yêu cầu
Báo cáo tài chính, tồn kho,…

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Tiếp cận khách hàng tốt hơn, tăng doanh thu và giảm chi phí với hệ thống bán hàng online hiệu quả

DÀNH CHO

Cá nhân
Doanh nghiệp

WEBSITE BÁN HÀNG

Giao diện bắt mắt, chuyên nghiệp
Trưng bày sản phẩm khoa học đầy đủ
Đánh giá, bình luận, phản hồi… về sản phẩm
Tìm kiếm và thanh toán nhanh chóng
Hỗ trợ tư vấn trực tuyến

QUẢN LÝ SẢN PHẨM VÀ KHO HÀNG

Quản lý danh mục, danh sách sản phẩm
Thiết lập các nhóm sản phẩm

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG VÀ GIAO HÀNG

Báo cáo doanh thu, lượng người mua theo yêu cầu
Báo cáo tài chính, tồn kho,…

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU