Giải pháp

AI Voicebot

Giải pháp
AI Voicebot

Tiếp nhận và thực hiện tự động hàng ngàn cuộc gọi
cùng thời điểm, đáp ứng mọi nhu cầu từ tiếp thị,
bán hàng đến chăm sóc khách hàng

DÀNH CHO

Ngân hàng
Doanh nghiệp bảo hiểm
Doanh nghiệp viễn thông
Bán lẻ và thương mại điện tử

TELESALES VÀ CSKH

Giọng đọc tự nhiên (92%), ngữ điệu trôi chảy
Tương tác 2 chiều hoàn toàn bằng giọng nói
Gọi cho hàng nghìn khách hàng cùng lúc
Tùy chỉnh kịch bản theo yêu cầu

SINH TRẮC HỌC GIỌNG NÓI

Độ chính xác cao (98%) không phụ thuộc ngôn ngữ
Chỉ mất 10s thu thập giọng khách khàng
Xác minh nhanh chóng từ 3s

TRỢ LÝ CÁ NHÂN

Lọc cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo
Tự động trả lời khi máy bận, điện thoại hết pin, ngoài vùng phủ sóng
Xen ngang và chuyển tiếp cuộc gọi

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

Báo cáo chi tiết & tự động
Lưu trữ cuộc thoại, phân loại người dùng
Tích hợp CRM, ERP, CMS qua các API

Tiếp nhận và thực hiện tự động hàng ngàn cuộc gọi cùng thời điểm, đáp ứng mọi nhu cầu từ tiếp thị, bán hàng đến chăm sóc khách hàng

DÀNH CHO

Ngân hàng
Doanh nghiệp bảo hiểm
Doanh nghiệp viễn thông
Bán lẻ và thương mại điện tử

TELESALES VÀ CSKH

Giọng đọc tự nhiên (92%), ngữ điệu trôi chảy
Tương tác 2 chiều hoàn toàn bằng giọng nói
Gọi cho hàng nghìn khách hàng cùng lúc
Tùy chỉnh kịch bản theo yêu cầu

SINH TRẮC HỌC GIỌNG NÓI

Độ chính xác cao (98%) không phụ thuộc ngôn ngữ
Chỉ mất 10s thu thập giọng khách khàng
Xác minh nhanh chóng từ 3s

TRỢ LÝ CÁ NHÂN

Lọc cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo
Tự động trả lời khi máy bận, điện thoại hết pin, ngoài vùng phủ sóng
Xen ngang và chuyển tiếp cuộc gọi

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

Báo cáo chi tiết & tự động
Lưu trữ cuộc thoại, phân loại người dùng
Tích hợp CRM, ERP, CMS qua các API

Thảo luận về một dự án, quan hệ đối tác hoặc trải nghiệm giải pháp