Giải pháp

AI Chatbot

Giải pháp
AI Chatbot

Tăng doanh số, tiết kiệm tiền quảng cáo, bán hàng
tự động và chăm sóc khách hàng 24/7

DÀNH CHO

Chủ shop online
Doanh nghiệp thương mại điện tử
Doanh nghiệp viễn thông, điện lực, vận tải
Tổ chức y tế, giáo dục

NỀN TẢNG SỬ DỤNG

Messenger
Zalo OA
Lazada
Website

BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG

Tự động trả lời bình luận và tin nhắn theo từ khóa
Tạo lịch hẹn, tự động nhắc lịch hẹn trước n ngày, n giờ,..
Tự động tạo đơn hàng khi Livestream, quảng cáo, form đặt hàng, selling page
Gửi tin nhắn đến tất cả khách hàng đã từng inbox với page
Tự động thông báo trạng thái đơn hàng

ĐA DẠNG KỊCH BẢN

Nội thất
Nha khoa
Bảo hiểm
Bất động sản

QUẢN TRỊ

Quản lý Comment, Inbox trên 1 cửa sổ
Phân sale tự động,
Báo cáo doanh thu theo thời gian thực
Báo cáo sale, bài đăng, quảng cáo

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Tăng doanh số, tiết kiệm tiền quảng cáo, bán hàng tự động và chăm sóc khách hàng 24/7

DÀNH CHO

Chủ shop online
Doanh nghiệp thương mại điện tử
Doanh nghiệp viễn thông, điện lực, vận tải
Tổ chức y tế, giáo dục

NỀN TẢNG SỬ DỤNG

Messenger
Zalo OA
Lazada
Website

BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG

Tự động trả lời bình luận và tin nhắn theo từ khóa
Tạo lịch hẹn, tự động nhắc lịch hẹn trước n ngày, n giờ,..
Tự động tạo đơn hàng khi Livestream, quảng cáo, form đặt hàng, selling page
Gửi tin nhắn đến tất cả khách hàng đã từng inbox với page
Tự động thông báo trạng thái đơn hàng

ĐA DẠNG KỊCH BẢN

Nội thất
Nha khoa
Bảo hiểm
Bất động sản
….

QUẢN TRỊ

Quản lý Comment, Inbox trên 1 cửa sổ
Phân sale tự động,
Báo cáo doanh thu theo thời gian thực
Báo cáo sale, bài đăng, quảng cáo

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Thảo luận về một dự án, quan hệ đối tác hoặc trải nghiệm giải pháp